Hello world!

June 9, 2009 at 2:31 pm | Posted in nhảm | Leave a comment
Tags:
Cuối cùng thì cũng chỉnh xong, mệt quá ta, mãi mới quen được cái thằng wordpress này. Tình hình theme thiếc cứ tạm thế này đã, bao giờ thi xong sẽ làm thêm cái banner. Bưởi nào muốn biết thêm về tớ thì sang đọc ở phần about me nhé.
Có nhà mới thấy cũng vui, ko xập xệ cọc cạch như anh Yahoo 360 nữa, hehe

Cuối cùng thì cũng chỉnh xong, mệt quá ta, mãi mới quen được cái thằng wordpress này. Tình hình theme thiếc cứ tạm thế này đã, bao giờ thi xong sẽ làm thêm cái banner. Bưởi nào muốn biết thêm về tớ thì sang đọc ở phần about me nhé.

Có nhà mới thấy cũng vui, ko xập xệ cọc cạch như anh Yahoo 360 nữa, hehe

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: