Ảnh leaked từ xưởng súng

August 13, 2009 at 9:49 am | Posted in myfilm | 3 Comments
Tags: ,
Đây là tất cả những hình ảnh mà tớ có thể leak được từ xưởng súng. Tất cả các khẩu súng đều được bọn tớ cưa dán, lắp ráp, sơn xịt ở đây. Mấy ngày làm súng đúng là vui buồn lẫn lộn. Vui vì vừa làm vừa nghĩ đến thành quả bộ phim phía trước, buồn vì càng làm càng lo, càng cảm thấy khó mà xong được. Nhưng cuối cùng sau 4 ngày liền hì hục làm việc vất vả, tất cả các súng đều đã được xuất xưởng với kết quả mĩ mãn, và bộ phim đã được bấm máy ngay ngày hôm sau để kịp tiến độ.
Bonus hình thằng chủ xưởng súng, chắc là tại mấy ngày liền làm việc tối mắt tối mũi ko ngừng nghỉ nên nó mới bị tự kỉ thế này

Đây là tất cả những hình ảnh mà tớ có thể leak được từ xưởng súng. Tất cả các khẩu súng đều được bọn tớ cưa dán, lắp ráp, sơn xịt ở đây. Mấy ngày làm súng đúng là vui buồn lẫn lộn. Vui vì vừa làm vừa nghĩ đến thành quả bộ phim phía trước, buồn vì càng làm càng lo, càng cảm thấy khó mà xong được. Nhưng cuối cùng sau 4 ngày liền hì hục làm việc vất vả, tất cả các súng đều đã được xuất xưởng với kết quả mĩ mãn, và bộ phim đã được bấm máy ngay ngày hôm sau để kịp tiến độ.
null
null
null
null
null
null
null
null
Bonus hình thằng chủ xưởng súng, chắc là tại mấy ngày liền làm việc tối mắt tối mũi ko ngừng nghỉ nên nó mới bị tự kỉ thế này
null

Advertisements

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Chắc chắn là ôm bom tự sát

  2. Ối, quả hộp kia nhìn screenshot anh cứ nghĩ là 3D, ko ngờ lại là cái ghế nhựa. Trình độ lừa hàng cao quá =))

    • Há há, công nghệ làm giả 3D :)) =))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: